Broke businessman showing brown leather empty wallet. Business concept- finance and poor economy.

Refinansiering av gjeld er et populært emne når det kommer til lån og forbrukslån. Svært mange nordmenn sliter med for mye gjeld, og dette er først og fremst på grunn av et høyt rentenivå. Derfor kan det lønne seg å refinansiere de dyre lånene til en bank som har billigere lån og gunstigere betingelser – men oppfyller du de vilkårene som er satt av banken? Her skal vi se nærmere på vilkår for søk av refinansiering.

Disse vilkårene må du oppfylle

Vilkårene når du skal søke om refinansiering av gjeld er stort sett de samme som når man skal søke om et forbrukslån. Det vil si at hvis du tidligere har fått innvilget søknaden om et forbrukslån, så er sjansene store for at du også får innvilget søknaden om refinansiering. Vilkårene er meget varierende avhengig av hvilken bank du søker i, slik at det kan lønne seg å legge inn flere søknader dersom man er i tvil om at søknaden skal bli godkjent. Dette anbefaler vi for øvrig uansett, ettersom du ved å søke flere steder kan øke sjansene for å få et billig lån.

Vilkårene omhandler blant annet aldersgrense, inntekt og krav til norsk statsborgerskap. Når det gjelder aldersgrensen, så krever enkelte banker at du er av myndig alder (18 år), mens andre har 20 års aldersgrense. Og noen er mye strengere enn som så, med 25 års aldersgrense når du skal søke refinansiering. Også inntektsgrensen er meget varierende. Enkelte banker krever at du har en inntekt som matcher med ønsket lånesum, mens andre krever at du tjener minst 200 000 kroner uavhengig av om du skal låne 5000 kroner eller 50 000 kroner.

Statsborgerskap og betalingsanmerkninger

Hinweis.Dummyuser.svgEn annen avgjørende faktor når du skal søke om refinansiering av gjeld, er at du er norsk statsborger. Dette er gjeldende hos nesten alle banker i Norge, og følgelig betyr det at du som utlending ikke kan refinansiere utenlandsk gjeld i norske banker uten å ha bodd her i et visst antall år først.

Videre så vil man sjeldent få refinansiert gjeld dersom man har betalingsanmerkninger på grunn av tidligere misligholdte låneavtaler. Enkelte banker kan se forbi dette og tilby deg hjelp uansett, men da vil man ofte måtte stille med sikkerhet for lånet.

Det samme gjelder dersom man har inkassosaker. På generelt grunnlag er dette avgjørende for søknadens skjebne, og derfor gjelder det å ta tak i problemene å refinansiere gjelden man har før problemene blir for store.

Hvordan søker man om refinansiering?

Det er svært enkelt å søke om refinansiering. De fleste banker som tilbyr vanlige forbrukslån lar deg også søke om refinansiering, ettersom det i praksis er et vanlig forbrukslån du tar opp for å betale ned den dyrere gjelden din. Og søknadsskjema til disse lånene finner du på nettsidene til bankene. Det tar sjeldent mer enn 5-10 minutter å fylle ut et slikt skjema, og hvis du krysser ut for at du skal bruke låne til refinansiering, så er det mulig at du får bedre betingelser enn hva du hadde fått hvis det hadde vært et «vanlig» forbrukslån.

Kilder: Bedrefinans.no